HSO ry:n lausunto sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta

Julkaisuvapaa heti 20.09.2014

 

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta

 

STM:n esityksen tavoitteena on uudistaa sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevat säännökset siten, että vahvistamiselle asetetut edellytykset ovat sopusoinnussa sukupuolensa vahvistamista hakevan henkilön perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.

Esityksessä pyritään parantamaan ihmisten oikeuksia vain sen verran, mitä kansainväliset vaatimukset edellyttävät. Ehdotetut parannukset ovat kannatettavia, mutta nostavat Suomen ihmisoikeustilannetta vain minimitasolle.

HSO pyytää Sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan erityisesti seuraavat asiat lakiluonnokseen liittyen:

1) Esityksen mukaan hedelmättömyysvaatimuksesta luovutaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Tämä olisi erittäin tärkeä uudistus.

2) Sukupuolen juridinen vahvistaminen on tehtävä mahdolliseksi omalla ilmoituksella niin, että se kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta.

3) HSO ry kannattaa naimattomuusvaatimuksen poistamista. Uudistus ei voi olla vain näennäinen. Uudistuksen tulee tosiasiallisesti poistaa naimattomuusvaatimus niin, että juridista sukupuoltaan vahvistava henkilö ja hänen puolisonsa voivat valita pysyttävätkö he avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassa vai muuttavatko avioliiton rekisteröidyksi parisuhteeksi tai toisinpäin sukupuolta vahvistettaessa. Lisäksi HSO esittää, että nykyisen lain mukaisesti avioliitosta luopumaan joutuneet pariskunnat voivat hakea avioliitto-statustaan takaisin taannehtivasti.

4) Esitykseen tulee lisätä nykyisessä asiantilassa olevien ongelmallisten vaatimusten poistaminen:

  • vaatimus täysi-ikäisyydestä
  • vaatimusta (stereotyyppisen) sukupuolen roolissa elämisestä
  • vaatimusta lääketieteellisestä selvityksestä

HSO ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lakiluonnoksesta ja toivoo, että STM ottaa lausunnossa esitetyt seikat huomioon.

Ystävällisin terveisin

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n hallitus

 

 

Yhteystiedot

http://www.hso-ry.fi

Mira-Veera Auer (tiedottaja), 045-262 0422             info@hso-ry.fi

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.