HSO: Turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet turvattava

Kannanotto siirtolaiskriisiin 9.9.
Julkaisuvapaa HETI

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

HSO: Turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet turvattava
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry (HSO) vaatii kansainvälistä vastuunjakoa ja rajat ylittävää yhteistyötä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Vastaanottojärjestelmän tulee olla syrjimätön ja oikeudenmukainen. Suomen tulee turvata turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet, joihin kuuluu muun muassa terveydenhoito. EU-tasolla Suomen tulee tehdä politiikkaa, jolla rakennetaan turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan ja jaetaan tasaisemmin vastuuta valtioiden kesken.

Nykyinen maailmanlaajuinen pakolaistilanne on suuri humanitaarinen kriisi, josta jokaisen valtion tulee kantaa vastuunsa. Turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten määrä on kasvanut Suomessakin merkittävästi viimeisen kahden kuukauden aikana. Neljä viidesosaa maailman pakolaisista asuu yhä lähtömaidensa lähialueilla slummeissa tai pakolaisleireissä. Lähtömaita koettelevat moninaiset kriisit kuten köyhyys, sairaudet, sota ja konfliktit sekä ilmastonmuutos, joihin myös länsimaat ovat osasyyllisiä. Pakolaisia eniten vastaanottaneet maat kärsivät näistä samoista ongelmista, joten pakolaisilla on heikot kotoutumisen tai kotiinpaluun mahdollisuudet. Pakolaisten määrä Suomessa on vain pieni heijastuma muiden Euroopan maiden pakolaismääristä.

Suomi on yksi maailman vakaimpia ja rikkaimpia maita, jolle olisi taloudellisestikin mahdollista vastaanottaa suunnitellut 15 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna. Suomella, muiden valtioiden ohella, on velvollisuus varmistaa ihmisten turvallinen turvaan hakeutuminen kysymättä onko siitä valtiolle etua.

Nykyinen yhä tiukentuva rajavalvonta Euroopassa lisää ongelmia ajamalla ihmiset laittomiksi siirtolaisiksi laillisten maahantulovaihtoehtojen puutteessa. Rajapolitiikka lisää ihmissalakuljetusta ja riskinottoa. Välimeren ylityslautat ovat osa hengenvaarallisia maahantuloväyliä. On ensiarvoisen tärkeää luoda laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan.

HSO ry näkee kolmannen sektorin toimijoiden kuten Paperittomat -verkoston toiminnan tärkeänä osana ihmisoikeuksien turvaamista Suomessa. Kansalaisuuden ja sen mukana kansalaisen oikeuksien saaminen on pitkä ja epävarma prosessi. Paperittomat ovat maassa ilman oleskelulupaa monista eri syistä. Nykytilanteessa paperittomilla on heikot ja hyvin rajatut mahdollisuudet toimia itse asioidensa puolustajina, joten eri tahojen antama neuvonta oleskelulupakäytännöissä ja muu tuki on ehdottoman tarpeellista.

Valtion tulee lainsäädännössä turvata ihmisoikeudet kaikissa tapauksissa. Oikeudesta terveyteen on sovittu YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (TSS-sopimus), jonka Suomikin on allekirjoittanut. Suomen lainsäädäntö takaa ainoastaan omakustanteisen kiireellisen ja välttämättömän hoidon, eikä edes lasten tai raskaana olevien naisten oikeutta terveyspalveluihin ole turvattu. Suomen tulee turvata paperittomien perusoikeudet myös laissa.

Syrjimätön kohtelu kaikille turvapaikanhakijoille ja paperittomille henkilöille on ensiarvoisen tärkeää. HSO ry on huolestunut siirtolaisvihamielisen ilmapiirin laajasta esiintymisestä Suomessa ja irtisanoutuu rasismista. Sosiaaliset oikeudet kuuluvat paperittomille ja siirtolaisille.

Mira-Veera Auer
puheenjohtaja@hso-ry.fi

Liisa Repo
varapuheenjohtaja@hso-ry.fi

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.