HSO: Turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet turvattava

Kannanotto siirtolaiskriisiin 9.9.
Julkaisuvapaa HETI

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

HSO: Turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet turvattava
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry (HSO) vaatii kansainvälistä vastuunjakoa ja rajat ylittävää yhteistyötä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Vastaanottojärjestelmän tulee olla syrjimätön ja oikeudenmukainen. Suomen tulee turvata turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet, joihin kuuluu muun muassa terveydenhoito. EU-tasolla Suomen tulee tehdä politiikkaa, jolla rakennetaan turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan ja jaetaan tasaisemmin vastuuta valtioiden kesken.

Nykyinen maailmanlaajuinen pakolaistilanne on suuri humanitaarinen kriisi, josta jokaisen valtion tulee kantaa vastuunsa. Turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten määrä on kasvanut Suomessakin merkittävästi viimeisen kahden kuukauden aikana. Neljä viidesosaa maailman pakolaisista asuu yhä lähtömaidensa lähialueilla slummeissa tai pakolaisleireissä. Lähtömaita koettelevat moninaiset kriisit kuten köyhyys, sairaudet, sota ja konfliktit sekä ilmastonmuutos, joihin myös länsimaat ovat osasyyllisiä. Pakolaisia eniten vastaanottaneet maat kärsivät näistä samoista ongelmista, joten pakolaisilla on heikot kotoutumisen tai kotiinpaluun mahdollisuudet. Pakolaisten määrä Suomessa on vain pieni heijastuma muiden Euroopan maiden pakolaismääristä.

Suomi on yksi maailman vakaimpia ja rikkaimpia maita, jolle olisi taloudellisestikin mahdollista vastaanottaa suunnitellut 15 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna. Suomella, muiden valtioiden ohella, on velvollisuus varmistaa ihmisten turvallinen turvaan hakeutuminen kysymättä onko siitä valtiolle etua.

Nykyinen yhä tiukentuva rajavalvonta Euroopassa lisää ongelmia ajamalla ihmiset laittomiksi siirtolaisiksi laillisten maahantulovaihtoehtojen puutteessa. Rajapolitiikka lisää ihmissalakuljetusta ja riskinottoa. Välimeren ylityslautat ovat osa hengenvaarallisia maahantuloväyliä. On ensiarvoisen tärkeää luoda laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan.

HSO ry näkee kolmannen sektorin toimijoiden kuten Paperittomat -verkoston toiminnan tärkeänä osana ihmisoikeuksien turvaamista Suomessa. Kansalaisuuden ja sen mukana kansalaisen oikeuksien saaminen on pitkä ja epävarma prosessi. Paperittomat ovat maassa ilman oleskelulupaa monista eri syistä. Nykytilanteessa paperittomilla on heikot ja hyvin rajatut mahdollisuudet toimia itse asioidensa puolustajina, joten eri tahojen antama neuvonta oleskelulupakäytännöissä ja muu tuki on ehdottoman tarpeellista.

Valtion tulee lainsäädännössä turvata ihmisoikeudet kaikissa tapauksissa. Oikeudesta terveyteen on sovittu YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (TSS-sopimus), jonka Suomikin on allekirjoittanut. Suomen lainsäädäntö takaa ainoastaan omakustanteisen kiireellisen ja välttämättömän hoidon, eikä edes lasten tai raskaana olevien naisten oikeutta terveyspalveluihin ole turvattu. Suomen tulee turvata paperittomien perusoikeudet myös laissa.

Syrjimätön kohtelu kaikille turvapaikanhakijoille ja paperittomille henkilöille on ensiarvoisen tärkeää. HSO ry on huolestunut siirtolaisvihamielisen ilmapiirin laajasta esiintymisestä Suomessa ja irtisanoutuu rasismista. Sosiaaliset oikeudet kuuluvat paperittomille ja siirtolaisille.

Mira-Veera Auer
puheenjohtaja@hso-ry.fi

Liisa Repo
varapuheenjohtaja@hso-ry.fi

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO: Turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet turvattava

HSO:n kokous 10.4. klo 18

Tervetuloa kaikille kiinnostuneille avoimeen hallituksen kokoukseen!

Käydään hallituksen asioita läpi ja suunnitellaan huhtikuun Kuplatapahtumaa teemalla siivoojien oikeudet.

Kokous pidetään Helsingin kauppatyöntekijöiden osasto 001:n tiloissa osoitteessa Säästöpankinranta 4 c 21.

Ovisummerissa lukee Tietoranta.

Jos eksyt soita.

Mira-Veera Auer p.045-262 0422
auermir@gmail..com

Kategoriat: Kokoukset, Tapahtumat | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO:n kokous 10.4. klo 18

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n vuosikokous 30.3.2015

Tervetuloa Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n  vuosikokoukseen 30.3.2015.

Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille, jäsenille ja aktiiveille. Kokous pidetään Helsingin Kauppatyöntekijät ry:n osasto 001:n tiloissa Säästöpankinranta 4 c 21, ovisummerissa lukee ”Tietoranta”.

Martta Tuomaala tulee klo.19.30 alustamaan Cleaners voice taideteoksestaan. Kts. alla
https://www.facebook.com/cleanersvoice?fref=ts
Virallinen kokous alkaa klo.20.00.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuslausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli kysyttävää ja eksytte olkaa yhteydessä
Aaron Kallinen/ Puheenjohtaja p.044 206 3332
Mira-Veera Auer/ Tiedottaja p.045-262 0422

Kategoriat: Tapahtumat, Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n vuosikokous 30.3.2015

Kokous ke 11.3. klo 18

Tervetuloa HSO:n kokoukseen keskiviikkona 11.3. klo 18 ravintola Kolmeen Kaisaan (Hämeentie 29). Kokouksen asialistalla on vuosikokouksen valmistelua ja kevään toiminnan suunnittelua. Kokous on avoin paitsi hallituksen jäsenille, kaikille HSO:n toiminnasta kiinnostuneille, joten nyt on hyvä mahdollisuus astua mukaan toimintaan.

Kategoriat: Kokoukset, Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kokous ke 11.3. klo 18

HSO:n hallituksen kokous to 27.11. klo 20

Tervetuloa HSO:n hallituksen kokoukseen torstaina 27.11. klo 20 Coffee Without Bordersin yhteydessä Elokolossa (osoite Toinen linja 31). Ideoidaan loppu- ja alkuvuoden toimintaa. Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille, ei ainoastaan hallituksen jäsenille.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

6. Tulevat tapahtumat
– Pikkujoulut
– Mahdollinen kuplatapahtuma
– Muut tulevat tapahtumat

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO:n hallituksen kokous to 27.11. klo 20

HSO ry mukana Asunnottomien yön tapahtumassa 17.10

 

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry ja Kupla Harjutorin puistikossa 17.10

Helsinkiläisten hyvinvointi on kupla, kunnes 4000 asunnotontamme ovat saaneet kodin. HSO rakentaa harrastunnelmaisen elämyspuiston Harjutorin puistikkoon, joka kutsuu meitä auttamaan asunnottomia keskuudessamme.

Puisto ja kupla ovat osa valoteosta, johon Kangastus Vj:t heijastavat illan tunnelmassa elävän videotaideteoksen. Katugalleriassa esillä Arto Timosen valokuvia asunnottomuudesta sekä HSO:n keräämiä lyhyitä tarinoita asunnottomuuden kokeneilta. Kuplan sisällä tunnelmaa loihtii Dj Kalifornia-Keke sekä Sameli akustisella musiikillaan. Kallio-liikkeen korttelikeittiö tarjoaa lämmintä soppaa kaikille kävijöille.

Kaikilla on oikeus omaan kotiin!

Asunnottomien yön valot syttyvät Vaasanaukiolla ja Harjutorilla klo 19.00

19.00 Dj Kalifornia-Keke
20.00 Sameli
21.00 Ekatikki
21.30 Dj Kalifornia-Keke

Lisätiedot:

HSO ry

HSO:n Facebook-tapahtuma

Asunnottomien yo Helsinki

Asunnottomien yo

 

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO ry mukana Asunnottomien yön tapahtumassa 17.10

HSO ry:n lausunto sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta

Julkaisuvapaa heti 20.09.2014

 

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta

 

STM:n esityksen tavoitteena on uudistaa sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevat säännökset siten, että vahvistamiselle asetetut edellytykset ovat sopusoinnussa sukupuolensa vahvistamista hakevan henkilön perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.

Esityksessä pyritään parantamaan ihmisten oikeuksia vain sen verran, mitä kansainväliset vaatimukset edellyttävät. Ehdotetut parannukset ovat kannatettavia, mutta nostavat Suomen ihmisoikeustilannetta vain minimitasolle.

HSO pyytää Sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan erityisesti seuraavat asiat lakiluonnokseen liittyen:

1) Esityksen mukaan hedelmättömyysvaatimuksesta luovutaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Tämä olisi erittäin tärkeä uudistus.

2) Sukupuolen juridinen vahvistaminen on tehtävä mahdolliseksi omalla ilmoituksella niin, että se kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta.

3) HSO ry kannattaa naimattomuusvaatimuksen poistamista. Uudistus ei voi olla vain näennäinen. Uudistuksen tulee tosiasiallisesti poistaa naimattomuusvaatimus niin, että juridista sukupuoltaan vahvistava henkilö ja hänen puolisonsa voivat valita pysyttävätkö he avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassa vai muuttavatko avioliiton rekisteröidyksi parisuhteeksi tai toisinpäin sukupuolta vahvistettaessa. Lisäksi HSO esittää, että nykyisen lain mukaisesti avioliitosta luopumaan joutuneet pariskunnat voivat hakea avioliitto-statustaan takaisin taannehtivasti.

4) Esitykseen tulee lisätä nykyisessä asiantilassa olevien ongelmallisten vaatimusten poistaminen:

  • vaatimus täysi-ikäisyydestä
  • vaatimusta (stereotyyppisen) sukupuolen roolissa elämisestä
  • vaatimusta lääketieteellisestä selvityksestä

HSO ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lakiluonnoksesta ja toivoo, että STM ottaa lausunnossa esitetyt seikat huomioon.

Ystävällisin terveisin

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n hallitus

 

 

Yhteystiedot

http://www.hso-ry.fi

Mira-Veera Auer (tiedottaja), 045-262 0422             info@hso-ry.fi

Maria Routakorpi,                     041- 434 7663

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO ry:n lausunto sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta

Raflakupla 17.8.2014

Raflakupla 17.8.2014Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry järjestää ravintolapäivänä Tokoinrannassa 17.8. kuplatapahtuman! Tapahtumassa myydään ruokaa ja tuotot käytetään suoraan Vartiosaaressa sijaitsevan asunnottomien verstaan ylläpitoon. HSO:n ravintola tarjoilee pyöreää ruokaa Tokoinrannassa klo 16-20.

Vuonna 2013 Suomessa oli 7500 asunnotonta, pääosin pääkaupunkiseudulla. Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeus asuntoon!

Julkisen vallan tulee järjestää jokaiselle ihmiselle koti ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

HSO ry osallistuu syksyllä myös Asunnottomien yöhön, joka tuo asunnottomuutta yhteiskunnallisena epäkohtana julkisuuteen.

Tule syömään raflakuplaan ja tue samalla tärkeää asiaa!

RUOKALISTA:
Pyöreää valkosipulikeittoa Tsekeistä ja perinteinen rönttönen Kainuusta 5€
Herkullista kuplajuomaa 1€
Aito kuplamaan hattara 2€

MUKANA MYÖS ELÄVÄÄ MUSIIKKIA:
klo.16.00 Rfgmuzic vallankumoukselliset. RFG’s Jumanin9 ja MZ2313
klo.16.45 1 Läski Jätkä
klo.17.30 Zapa
klo.18.15 Hymyilevä Apollo
klo.19.15 Tumppi Varonen

Tuomme paikalle joitain pihapelejä. Voit ottaa myös omia pihapelejäsi mukaan!

Raflakupla facebook-tapahtuma

Lisätietoa asunnottomuudesta Suomessa:

Asunnottomien yö
http://www.vvary.fi/
http://www.vihdoinkotiin.fi/

Ravintolapäivä

Kategoriat: Tapahtumat, Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Raflakupla 17.8.2014

Timo Seutu, s. 7.3.1949 – k. 14.3.2014

Timo Seutu oli Helsingin Elokolon – arvostamansa kodinomaisen kohtaamispaikan – vakioasiakkaita. Siellä vaikuttaa myös Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry. Timon muistohetki ystävilleen ja tuttavilleen on torstaina 27.3. klo 12. Tied. Antti Honkonen, 040 529 5283, antti.honkonen@hotmail.fi

Timo Seutu oli Helsingin Elokolon – arvostamansa kodinomaisen kohtaamispaikan – vakioasiakkaita. Siellä vaikuttaa myös Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry. Timon muistohetki ystävilleen ja tuttavilleen on torstaina 27.3. klo 12. Tied. Antti Honkonen, 040 529 5283, antti.honkonen@hotmail.fi

Asunnottomien olojen kohentamisen, alkoholiongelmien vähentämisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämisen puolesta vuosikymmeniä kamppaillut Timo Seutu (s. 7.3.1949 – k. 14.3.2014) menehtyi äkillisesti iskeneen leukemian vuoksi. Hänellä oli suuret odotukset työväen raittiusliikkeen 100-vuotistilaisuuteen, jota vietetään ensi sunnuntaina Helsingin Työväentalolla.

Helsinkiläinen Timo ajautui nuoruusvuosiensa elämäntapojen vuoksi jo 38 vuotiaana eläkkeelle. – Minun kiroukseni oli alkoholismi ja aivoverenvuoto.

Viina oli lahjakasta miestä väkevämpi voima. Se vei elämänhalun, sotki matematiikan ja fysiikan opinnot. Myös perhe-elämä hajosi, joskin myöhemmin olivat hyvät välit ex-vaimoonsa Ullaan ja poikiinsa Lauriin ja Sakariin.

Timo piti askelina raitistumiseensa ketjua, jossa oli lenkkeinä mm. epäonnistunut itsetuhoyritys, mietiskely pasianssikorttien kera ja järjestötoiminta.

Hän oli “sattuneista syistä” asiantuntija-ainesta mm. Vailla vakinaista asuntoa (VVA) -ry:n Asukki-lehden alkuajan päätoimittajana sekä puheenjohtajana useissa haastava-aiheisissa yhdistyksissä (mm. Pääkaupunkiseudun Vuokralaisyhdistys ry, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry ja Kunnon Elämä ry), joihin ei hevin synny vapaaehtoistoimijoista jonoja.

Työväen raittiusliikkeen viettäessä 100-vuotisuuttaan, yhtenä unohtumattomana – suurena pienhetkenä – on ollut hänen toimintansa Kunnon Elämä ry:n (entinen Kansandemokraattinen Raittiusliitto KDRL ry) vuosikokousten avaajana; “Hyvät toverit, kiitos kuluneesta vuodesta, se oli kohdallani kahdeskymmenesviides peräkkäinen raittiusvuosi”, hän aloitti kokouksen kaksi vuotta sitten vielä mukaan jaksaneena.

Timo oli vaatimaton, monelle näkymätön, mutta vaikutukseltaan merkittävä mies: Arjen asiantuntija, jonka ideoihin ja aloitteisiin kuuluvat osaltaan mm. Asunnottomien yö-kansalaisliikkeen ja jopa sosiaaliasiamies-virkojen synnyt.

Vielä viime vuosien huvenneilla voimillaankin, hän antoi tukensa ja toivonsa EHYT:n kaltaiselle laajapohjaiselle yhteistyöjärjestölle päihdeongelmien vaikeassa vähentämistyössä.

Antti Honkonen
Timon järjestötoveri
sosiaalineuvos

Timon muistohetki ystävilleen ja tuttavilleen on torstaina 27.3. klo 12. Tied. Antti Honkonen, 040 529 5283, antti.honkonen@hotmail.fi

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Timo Seutu, s. 7.3.1949 – k. 14.3.2014

HSO:n vuosikokous 31.3.2014

Tervetuloa Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n vuosikokoukseen. Yhdistyksen jäsenten lisäksi kaikki muut toiminnasta kiinnostuneet ovat enemmän kuin tervetulleita paikalle!

Kokous pidetään Helsingin Elokolossa (Toinen linja 31, 00530 Helsinki)
maanantaina 31.3.2014 kello 18.00.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuslausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tilinpäätös, vuosikertomus ja toimintasuunnitelma voidaan lähettää
jäsenille etukäteen sähköpostitse pyydettäessä.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tätä kutsua saa levittää eteenpäin
kaikille kiinnostuneille.

Kategoriat: Tapahtumat, Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO:n vuosikokous 31.3.2014